Kontakt os nu ml. 8-10
42 59 1900

Tinglysning skifteretsattest fra 995 kr.

ændring af skødeTinglysning skifteretsattest
Tinglysning skifteretsattest. Skulle ejendommens ejer gå bort, og efterlader denne sig en eller flere arvinger, skal disse registreres som de nye retmæssige ejere. Dette sker ved en tinglysning af skifteretsattesten, hvilket anbefales at gøre med det samme efter overtagelsen.
Tinglysning af skifteretsattest er eksempelvis nødvendigt hvis:
  • Efterlevende ægtefælle overtager boets andel af ejendommen
  • Der sker et videresalg*, mens efterlevende ægtefælle fortsat er bosat i uskiftet bo
  • Ejendomsskatterne skal indefryses
  • Ejendommen skal belånes
Det kan ligeledes være nødvendigt at få tinglyst skifteretsattesten, hvis der er gæld i ejendommen, således der kan opnåes rentefradrag i forbindelse med skat. *Hvis videresalget sker til en ikke-arving, kan dette ske afgiftsfrit, såfremt efterlevende ægtefælle bor i uskiftet bo. I så fald tinglyses skødet med efterlevende ægtefælle som sælger.
Din-Skødeskrivning bistår med kompetent service og udarbejdelse af nyt skøde for bare 1.700 kr. inkl. moms. Hvis du kan undvære telefon support efter sagen er sat igang er prisen 995 kr. (Det er Danmarks billigste tinglysning af skifteretsattest pr. 30/12/19).
Vi er selvfølgelig fuldt ansvarsforsikret.
Skødet udarbejdes og underskrives digitalt, hvorfor processen er hurtig og ligetil. Vi har blot brug for følgende informationer fra dig/jer:
    • Ejendommens skifteretsattest
  • CPR-nummer på de arvinger, der skal overtage
  • Ejendommens adresse
  • Begrundelse for tinglysningen
Bemærk venligst at den angivne pris ikke inkluderer rådgivning. Er du interesseret i dette, anbefaler vi at du besøger Din-Bolighandel.
Har du flere spørgsmål om tinglysning af skifteretsattest, er du naturligvis velkommen til at kontakte os til en uforpligtende snak for nærmere information.

Bolig, arveregler og testamente


Den danske arvelov tager ikke hensyn til individuelle forhold, hvorfor det er vigtigt at udarbejde et testamente hvis man vil vide sig sikker på, at efterladte ejendele fordeles efter eget ønske ved dødsfald.
Mange har ikke taget stilling til eller er ikke klar over fordelene ved at udarbejde et testamente. Et testamente sikrer, at der blive taget højde for de individuelle familieforhold og ønsker.
Hvis du har en privat bolig eller et sommerhus, kan et testamente eksempelvis afgøre hvem, der skal overtage ejendommen.
De 3 arveklasser
1. arveklasse (Ægtefæller, børn og børnebørn) vil  altid arve minimum 1/4 uanset testamentets krav. De sidste 3/4 er såkaldt friarv - det er her, du frit har mulighed for at fordele arven uden for de tre arveklasser (naturligvis også indenfor, hvis dette ønskes).
Er du ugift eller har du ingen børn, går din arv automatisk til 2. arveklasse, der inkluderer afdødes forældre og deres afkom. Har du hverken arvinger af 1. eller 2. arveklasse, får arven automatisk til 3. arveklasse, der inkluderer bedsteforældre og deres børn.
Din-Bolighandel hjælper dig med at udarbejde dit testamente sikkert og effektivt. Se mere om forløbet af udarbejdelsen her, eller besøg deres webside Din-bolighandel.dk
Læs desuden mere om de 3 arveklasse og reglerne herfor på Bolius' webside.

 

 

Video om tinglysning af skifteretsattest


Vi har udarbejdet en kort video, hvor du kan få et indblik i hvilken service vi tilbyder i forbindelse med tinglysning af skifteretsattest.

Se med 🙂

Testamente

Vil du sikre dig, at dine ejendele havner i de rigtige hænder? Din-Bolighandel hjælper dig med at udarbejde et personligt testamente for kun 2.950 kr. inkl. moms.