Skødeskrivning

Skødeskrivning

Skødeskrivning. Hvad er et skøde?


Når du køber en bolig, er det obligatorisk at få udarbejdet et skøde, samt at få dette tinglyst. Ved tinglysning skøde har du herved dokumentation for, at du er retmæssige ejer af den pågældende ejendom.
Skødeskrivning inkluderer udarbejdelse af et skøde, herunder regulering af handlens købesum samt overtagelsesdag. Tinglysningen af skødet foregår digitalt, hvorfor det skal underskrives at begge parter online. Herefter bliver det registreret hos tinglysningsretten, der gennemser skødets bestemmelser, samt godkender tinglysningen. Skødet er først gældende, når tinglysningen er gået igennem. Slutteligt bliver skødet sendt retur digitalt (som en pdf-fil), og de som måtte have interesse, kan finde oplysningerne i tinglysningssystemet, hvor den retmæssige ejer vil fremgå.
Hvilke informationer indeholder skødet ved skødeskrivning?
Skødet vil indeholder generelle information omkring overdragelsen, herunder:
  • Adresse på pågældende ejendom
  • Navn, adresse og CPR numre på køber og sælger (anonyme)
  • Angivelser af hvor stor en andel af ejendommen, der overdrages.
  • Købesum
  • Dato for overtagelse
Foruden dette kan skødet indholde yderligere påkrævede informationer, der er nødvendige i forbindelse med tinglysning. Dette kan være ved køb af dødsbo, udlændinges overtagelse af fast ejendom eller hvis der er hæftelser, der skal overtages med ejendommen. Bestilt ved brug af formular på skoede247.dk

Hvilket skøde har du brug for?


Din-Skødeskrivning tilbyder udarbejdelse af forskellige skøder, herunder Familiehandel, Privat handel uden mægler og Tinglysning af skifteretsattest til Danmarks laveste pris (pr. 30/12/19) hvis du kan undvære telefon support efter sagen er oprettet. (Vi er altid klar til at hjælpe på e-mail). Derudover kan vi hjælpe dig med at ændre dit skøde, hvis ejerandelen eksempelvis skal justeres. Vi har udarbejdet en video, der kort forklarer dig om hvert af skøderne, på de respektive sider.

Andre skøder? Køb gennem ejendomsmægler?


Læs mere om skilsmisseskøde og berigtigelse af skøde ved køb gennem ejendomsmægler ved at besøge vores websider skilsmisseskøde.nu og Din-Berigtigelse.dk hvis du køber gennem ejendomsmægler.

Gratis guide om skødeskrivning

Din-Bolighandel og Din-Skødeskrivning har udarbejdet en gratis guide, hvor du kan blive klogere på forløbet ved skødeskrivning i forbindelse med familiehandel og privat handel. Dokumentet indeholder også ofte stillede spørgsmål. Læs det gratis her.