Kontakt os nu ml. 8-10
42 59 1900

Forretningsbetingelser og persondata

Gyldighed af forretningsbetingelser

Nedenstående forretningsbetingelser er gældende Maj 2019 og gælder for skødeskrivning til kunder, ydet af Din-Skødeskrivning (Din-Bolighandel ApS) efter denne dato, medmindre anden skriftlig aftale er indgået.

Rådgivningsydelser, forsikring og oplysninger til kunden

Din-Skødeskrivning (Din-Bolighandel ApS) forbeholder sig ret til at afslå en sag såfremt denne skulle vise sig at ligge uden for vores normale kompetenceområde. Såfremt vi afslår en sag, giver vi besked hurtigst muligt
Din-Skødeskrivning (Din-Bolighandel ApS) yder ikke rådgivning om købesummens rimelighed og evt. finansiering heraf, skattemæssige forhold, anvendelighed af ejendommen og lignende. En skøde ekspedition indeholder IKKE rådgivning, men blot ekspedition af skødet ud fra kundens vilkår.
Din-Skødeskrivning (Din-Bolighandel ApS) vil altid anbefale at køber anvender en byggesagkyndig til en uvildig gennemgang af ejendommen samt modtage tilbud fra et uvildigt forsikringsselskab på husforsikring og ejerskifteforsikring. Ligeledes anbefales det kraftigt at søge rådgivning hos en bank vedrørende finansiering ved køb af ejendom og provenuberegning – herunder indfrielse af lån
Din-Skødeskrivning (Din-Bolighandel ApS) har ansvarsforsikring hos Dansk Ejendomsmæglerforening, Tryg Forsikring, med et beløb på op til 5 mio. pr. skade.

Fortrolighedspolitik (gældende sagsbehandlingen og hjemmeside)

Din-Skødeskrivning og Din-Bolighandel ApS vil aldrig gøre brug af dine kontaktoplysninger til markedsføring, nyhedsbreve eller lignende. De oplyste private kontaktoplysninger bruges udelukkende til behandling af din sag. Vi forbeholder os ret til at kontakte dig med henblik på at høre, om du har været tilfreds med sagsbehandlingen. Din-Skødeskrivning vil aldrig videregive dine personlige oplysninger til 3. part, medmindre det anses som nødvendigt for sagsbehandlingen.

Juridiske ejerforhold

Din-Skødeskrivning er udelukkende et markedsføringsnavn under Din Bolighandel ApS, Store Mølle Vej 2, 4. th., 2300 København S. CVR 37460508.

Sagsbehandlingsydelser og udførelse

En typisk sagsbehandling vil indeholde følgende ydelser:
    • Udarbejdelse af skøde
    • Videresendelse af skøde til godkendelse i tinglysningsretten
  • Afslutning og afsendelse af skøde (digitalt) til involverede parter

Salær & betalingsbetingelser & ansvar

Omkostninger/gebyrer og eventuelle udlæg relateret til sagen, herunder tinglysningsafgift til staten, betales af kunden, dette udover salæret.

Priser oplyst på vores hjemmeside er altid inkl. moms.

De anførte priser på hjemmesiden omfatter en sædvanlig ekspedition og de dertilhørende arbejdsopgaver. Såfremt der måtte opstå specielle komplikationer, som vil medføre yderlige arbejdsopgaver eller ekstraordinære arbejdstimer, vil vi kontakte kunden for at aftale, om vi skal påbegynde ekstraordinært arbejde mod et øget salær. Vi påbegynder aldrig ekstraordinært arbejde uden forudgående tilladelse fra kunden.

Der faktureres når skødet sendes til signering hos parterne. Betalingsbetingelserne er 3 hverdage fra fakturadatoen.


Ansvarsbegrænsninger og værneting

Din-Skødeskrivning (Din-Bolighandel ApS) og dets ansatte er ikke ansvarlige for indirekte tab og følgeskader.
Den leverede rådgivningsydelse gør Din-Skødeskrivning (Din-Bolighandel ApS) ansvarlig i overensstemmelse med de almindelige bestemmelser i dansk ret.
Vi hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som vi har henvist kunden til.
Ekspeditionen foretaget af Din-Skødeskrivning (Din-Bolighandel ApS) og dets ansatte, samt nærværende forretningsbetingelser, er underlagt dansk ret, og eventuelle tvister skal afgøres ved en dansk domstol.
Såfremt der måtte opstå uenighed mellem kunden og Din-Skødeskrivning (Din-Bolighandel ApS), opfordres kunden til at tage kontakt os, således sagen kan forsøges løst i god mindelighed.

Hvidvaskning og arkivering

Din-Skødeskrivning (Din-Bolighandel) er omfattet af gældende lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, og kunder vil blive bedt om at identificere sig ved NEM-ID eller i nogen tilfælde anden løsning, således vi overholder lovgivningen.
Din-Bolighandel opbevarer alle sagsakter på arkiv i mindst fem år fra sagens afslutning

Privatlivspolitik

Websitet Din-Skødeskrivning.dk er ejet af Din-Bolighandel ApS, som kan kontaktes på info@din-bolighandel.dk og tlf. 36 96 54 55. Adressen er Store Mølle Vej 2, 4. th., 2300 København S.
Websitet anvender cookies til at huske indstillinger, statistik og målretning af annoncering.
Cookies kan deles med trejdepart.
Du kan blokere og slette cookies ved hjælp fra dette link: http://minecookies.org/cookiehandtering/ 
For at se vores fulde persondata politik, se venligst dette link på vores hovedside på Din-Bolighandel.dk - persondata politik
Se yderligere på vores søster sites: DK-Testamente.dk og Skøde247.dk